Hoe komen wij bij elkaar?

Belangrijk in mijn werk is het ervaren van een wederzijdse "klik" tussen de klant (opdrachtgever), deelnemer (coachee) en adviseur of coach. Uiteraard kunnen klant en deelnemer ook de zelfde persoon zijn. Dit betekent dat er niet over één nacht ijs wordt gegaan.

Elk traject wordt voorafgegaan door een uitgebreid intake-gesprek met de opdrachtgever c.q. de deelnemer(s). Dit gesprek is geheel vrijblijvend en heeft naast wederzijdse kennismaking tot doel te komen tot duidelijkheid over de aard van het traject en de eventuele randvoorwaarden.Vervolgens besluit u of u een offerte wilt ontvangen.

Deze offerte is opgebouwd uit een beschrijving van het traject en het uiteindelijke doel, een beschrijving van de voorgestelde aanpak inclusief een tijdspad, en een prijsopgave.
Betreft het een project (1 opdrachtgever) met meerdere trajecten (deelnemers) dan zal er naast een algemeen deel, per deelnemer een aparte offerte worden opgesteld.

Pas na acceptatie door u, gaat een en ander echt van start.

 

 
Loopbaanadv2.png

Tijdens het traject

Over de werkwijze gedurende een traject valt weinig te vertellen. Er bestaat namelijk geen standaard recept; Geen mens is hetzelfde en geen situatie is dezelfde. Maatwerk dus, geheel gericht op wat er op dat moment nodig is.

Met Schipper Loopbaanadvies heb je

het KOMPAS in eigen hand.

Natuurlijk zijn er echter wel enige vaste waarden:

  • Een gesprekssessie duurt maximaal 1,5 uur.
  • Inzet van e-coaching behoort tot de mogelijkheden.
  • Wat er gedurende een sessie wordt besproken, is strikt persoonlijk en blijft dus strikt genomen binnen "de muren". Uiteraard kan de deelnemer zelf besluiten om hier (in overleg) van af te wijken.
  • Wanneer er afgesproken is dat er (tussentijds) wordt gerapporteerd aan opdrachtgever, dan betreft dit slechts resultaten en zeker geen gespreksweergave. Hierbij geldt tevens dat dit pas geschiedt na toestemming van de deelnemer.
  • Per 1 januari 2017 heb ik mijn lidmaatschap van de NOLOC beëindigd. De NOLOC-gedragscode blijf ik echter wel hanteren.